Корисні посилання

 • ВікіпедіЯ – вільна енциклопедія https://uk.wikipedia.org  – Охорона природи, основний акцент, розвиток етики охорони природи, конфлікт між охороною природи і природокористуванням, охорона природи в Україні;

 • Охорона природи – сайт-енциклопедія http://pryroda.in.ua

 • Міжнародна організація захисту навколишнього середовища ISEP www.isep.at

  англомовний сайт; можливість ознайомитись з документами конференцій; перелік проектів; просто і лаконічно;

 • Червона книга України http://redbook-ua.org

  Червона книга України — основний документ, в якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних і таких, що знаходяться під загрозою зникнення, видів тварин і рослин, на підставі якого розробляються наукові і практичні заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення і раціональне використання;

 • Закон України про охорону навколишнього середовища http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1264-12

  Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини -невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.

 • Офіційний державний документ, в якому зведено відомості про сучасний стан рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні  http://books.menr.gov.ua